Priser och Avtal

Bryggplatser

Priserna gäller för hyrsäsongen 1 april till 30 november 2023. Avgiften för vald plats beräknas:

Båtbredd + bom eller boj + el/vatten eller inte.

  • Båtens bredd: 1200 kr per meter. Vid bom på var sida om båten, betalar man för 1,5 bom.
  • Bomavgift 6,8,10 och 12 meter: 100 kr per meter bomlängd.
  • Bom med gångbar plattform: 50 kr extra per meter bomlängd.
  • Bojavgift: Ingen.
  • Plats med El- och Vatten: 500 kr extra.

Vinterplatser

Priserna gäller för hyrsäsongen 1 oktober till 1 juli. Uppläggning antingen utom – eller inomhus. Priset beräknas efter den projicerade markytan.
Kompletterande vår-och höstpaket: Lyft, Mast av/på, Bottentvätt, Transport, Polering och övrig Service kan köpas till.

Förvaring: Utomhus 200 kr/kvm, i kallhall 400 kr/kvm. Upptagning och sjösättning tillkommer. 


Priset för förlängd säsong och/eller årslång förvaring enligt överenskommelse.

Pris kan komma att förändras innan vintersäsongen startar.


Övrigt


Sjösättning/upptagning rampavgift: 100 kr per enkel resa.


På Gästbryggan markerade platser: 200 kr per dygn med el, 150 kr utan.


Avgift, för inte bryggkunder, vid bunkring av vatten: 50 kr per full tank. Betalning med Swish 0705-299200.

Moms är inräknad i priserna.

Vänligen kontakta Leif Söderman för info, reservering, besök och bokning.

Mobil 0705 – 299200

Mejl: grytsbryggamarin@gmail.com 


Båtplatsavtal


Efter samarbete med Sweboat som är Båtbranschens Riksförbund har Konsumentverket utfärdat ”Allmänna villkor för båtplatsavtal”.

Avtalet omfattar upplåtelse av båtplats i hamn och/eller båtplats på land, samt i övrigt vad som framgår av avtalet och gäller tillsammans med ordnings- och säkerhetsföreskrifter.


Ref: www.konsumentverket.se

Klicka här: BÖ 2012:14 Allmänna villkor för båtplatsavtal

Uppsägning av avtal


Avtalet gäller från dagen för upplåtelsen/betald faktura under angiven tidsperiod eller till att det sägs upp.

Uppsägning kan ske senast 30 dagar innan avtalad säsong börjar (en månad innan 1 april = 1 mars).


Sopor

Kommunens regler för sophantering gäller strikt.

När tunnorna är fulla under stängt lock är det båtplatsgästens eget ansvar att transportera bort sina sopor.

Återvinningsstation i Gryt:

Finns vid busstorget. Kör från hamnen, förbi Gryts Handelsträdgård, vid avfarten sväng vänster in mot Gryt, sväng vänster sedan när du kommit uppför backen. Där är återvinningsstationen. Regler för vad du får slänga där är dessa:

https://www.valdemarsvik.se/kommun/vatten-avfall/avfall/atervinningsstationer/

För sophantering i skärgården gäller detta:

https://www.valdemarsvik.se/kommun/vatten-avfall/avfall/renhallning-i-skargarden/